VOORWAARDEN VOOR DE MAANDELIJKSE PRIJZENLOTING VAN PRIMEPURE

Door deel te nemen aan deze PRIMEPURE Maandelijkse Weggeefactie ("Actie"), stemmen de deelnemers in met deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden"), die bindend en definitief zijn voor zaken met betrekking tot deze Actie.

Eligibiliteit

De Actie staat open voor klanten wereldwijd, behalve in landen waar dergelijke acties bij wet verboden zijn.


Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van PRIMEPURE, hun familieleden of andere personen die verbonden zijn met de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking om deel te nemen.

Hoe deel te nemen

Geen aankoop nodig om deel te nemen of te winnen. Een aankoop verhoogt niet de kans om te winnen.


Om deel te nemen, moeten deelnemers:

  1. PRIMEPURE (@primepure.official) volgen op Instagram of TikTok.
  2. PRIMEPURE (@primepure.official) taggen in berichten of stories waarin het gebruik van PRIMEPURE-feestartikelen wordt getoond.

Duur

Inzendingen worden geaccepteerd vanaf de eerste dag van elke maand en sluiten op de 25e van dezelfde maand om 23:59 uur Pacific Standard Time.

Prijzen

Elke maand wordt één (1) winnaar vergoed voor hun aankoop van PRIMEPURE-feestartikelen, tot een maximumbedrag van $50 USD.


De prijs is zoals vermeld, en er worden geen contanten of andere alternatieven aangeboden. Prijzen zijn niet overdraagbaar.

Winnaarsselectie en kennisgeving

Winnaars worden gekozen met behulp van een online willekeurig keuzegereedschap op de 26e van elke maand uit alle ontvangen deelname-inzendingen.


De winnaar wordt aangekondigd en op de hoogte gesteld via een Instagram-bericht en DM op de 1e van de volgende maand. Als de winnaar niet kan worden gecontacteerd of de prijs niet binnen 14 dagen opeist, behoudt PRIMEPURE zich het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.

Algemene voorwaarden

De Actie en deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Canada, en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van Canada.


De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Instagram, TikTok of andere sociale media die tijdens de Actie worden gebruikt.


Deelname aan de Actie houdt in dat PRIMEPURE toestemming heeft om de inzending, naam en afbeelding van de deelnemer te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder verdere compensatie, tenzij verboden door de wet.

Aansprakelijkheid

PRIMEPURE is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen inzendingen om welke reden dan ook.


PRIMEPURE is niet aansprakelijk voor enige letsel, verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deelname aan de Actie of acceptatie, bezit of gebruik van de prijs.

Wijzigingen

PRIMEPURE behoudt zich het recht voor om de Actie en deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten in geval van onvoorziene omstandigheden of externe factoren buiten de controle van PRIMEPURE.